Ғылыми және оқу-әдістемелік жұмысы


Колледждің білім беру қызметінің маңызды құрамдас бөліктерінің бірі оқу-әдістемелік жұмыс болып табылады. Оқу-әдістемелік жұмыс оқу процесінің оқу-әдістемелік бағытын қамтамасыз етуді, білім алушыларды оқытудың пайдаланылатын әдістері мен құралдарының тиімділігін жетілдіру мен арттыруды, педагогикалық тәжірибені зерделеу мен игеруді, педагогикалық ұжымның біліктілігін арттыруды, нұсқаулық-әдістемелік кеңестерді ұйымдастыруды, жас мамандарға практикалық көмек көрсетуді қамтиды.

Колледждің ғылыми және оқу-әдістемелік жұмыс жүйесінің мақсаты - педагогтардың кәсіби құзыреттілігін қалыптастыру, олардың қызметін дамыту, өзін-өзі дамыту тәртібіне ауыстыру негізінде білім беру сапасын арттыру.

Алматы көпсалалы колледжінің қызметінде білім беру ортасының сапалы өзгеруіне ықпал ететін әдістемелік жағдайлар жүйесін ұйымдастырудың мүмкіндіктері мен тәсілдерін анықтау маңызды орын алады.

Әдістемелік шарттарды қамтамасыз етуде біз келесі ұстанымдарды бөлеміз:

 • әдістемелік жұмысты ұйымдастыру және басқару;
 • педагогикалық қызметкерлердің кәсіби деңгейін арттыру.

Әдістемелік жұмысты басқару және ұйымдастыру саласында келесі міндеттер шешіледі:

 • әдістемелік қызметті нормативтік-құқықтық қамтамасыз етуді қалыптастыру және түзету;
 • әдістемелік қызметтің барлық құрылымдық бөлімшелерінің қызметін ұйымдастыру;
 • әр түрлі деңгейдегі әдістемелік жұмыстың нәтижелілік өлшемшарттарын әзірлеу;
 • ӘЦК қызметін бағалау құралдарын әзірлеу.

КОЛЛЕДЖДІҢ МИССИЯСЫ: Енбек нарығының талаптарын және жеке адамның қажеттіліктерін қанағаттандыруға бағытталған білікті, бәсекеге қабілетті маман даярлау.

Әдістемелік жұмыстың бірыңғай тақырыбы: «Кәсіби іс-әрекетті инновациялық технологиямен жабдықтау арқылы педагогикалық шеберлікті арттыру»

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің «Оқу-әдістемелік және ғылыми-әдістемелік жұмысты ұйымдастыру және жүзеге асыру ережесін бекіту туралы» 2007 жылғы 29 қарашадағы № 583 бұйрығы негізінде колледжде 6 циклдік әдістемелік комиссия бекітілген:

 1. «Жалпы білім беретін пәндер»
 2. «Инженерлік-сервистік қызмет көрсету»
 3.  «Дизайн»
 4. «Бағдарламалық қамтамасыз ету»
 5. «Транспорттық технологиялар»
 6. «Дене тәрбиесі және АӘжТД»

ӘЦК нормативтік-құқықтық, оқу құжаттамасын ресімдеуге қойылатын бірыңғай талаптарды орындау мақсатында атқарылған шаралар:

 • Оқу жылына ӘЦК жұмыс жоспарлары құрастырылып, бекітіледі
 • Оқытушылардың жеке жұмыс жоспарлары
 • ӘЦК отырыстарының хаттамалары
 • ӘЦК оқытушыларының біліктілігін арттырудың жекелендірілген бағдарламасын іске асыру

Білім алушылардың коммуникативтік қабілеттерін дамыту және ақпаратпен жұмыс істей білу

 • Электронды кітапхана, медиатеканы қалыптастыру
 • Колледжішілік жұмысты электронды түрде жүйелеу;
 • НҚА сәйкес оқу-әдістемелік әдебиеттер сатып алу

Білім алушылардың коммуникативтік қабілеттерін дамыту және ақпаратпен жұмыс істей білу

 • Электронды кітапхана, медиатеканы қалыптастыру
 • Колледжішілік жұмысты электронды түрде жүйелеу;
 • НҚА сәйкес оқу-әдістемелік әдебиеттер сатып алу

Оқытушыларды аттестаттау


Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2016 жылғы 27 қаңтардағы № 83 бұйрығының жобасы

Жұмыс жоспары: